Subsanació deficiències

El Ple de l’Ajuntament de Llubí, a la sessió de dia 17 de desembre de 2018, va aprovar la subsanació de deficiències per l’aprovació provisional de les NNSS de l’Ajuntament de Llubí prèvia aprovació definitiva per part del CIM.