ADMESOS I EXLOSOS BORSÍ OPERARI/A BRIGADA

17-Setembre-2020

Vista la proposta del tribunal qualificador de dia 14 de setembre de 2020, es publica la llista provisional d'admesos i exclosos de la convocatòria per constituir borsa de treball d’operaris / operàries per la brigada municipal de l’ajuntament de Llubí.

Així mateix, es convoca als admesos que estan pendent de realitzar la prova de coneixements de llengua catalana A2, per realitzar dita prova el proper dijous 24 de setembre a les 16.00h.