AJUDES A LES EMPRESES PER SUFRAGAR LES DESPESES DEL FEMS DURANT L'ESTAT D'ALARMA ON VAREN ESTAR TANCADES I SENSE ACTIVITAT

06-Octubre-2020

Dins de la política que du a terme l'Ajuntament de Llubí de col·laboració, ajuda i recolzament a les empreses del nostre poble, la creació d'unes ajudes específiques per retornar la part proporcional del rebut del fems del temps que l'empresa va romandre tancada en motiu de l'estat d'alarma, i d'acord amb la competència municipal de l'article 25.2 e) LRBRL «atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social.» es regeixen les bases adjuntes.