Aprovació provisional dels preus de serveis educatius de 0 a 3 anys

14-Març-2023

L'Ajuntament Ple, en sessió ordinària celebrada el dia 30 de gener de 2023, va acordar l'aprovació provisional de la modificació de la Ordenança Fiscal per a l'establiment de preus públics relatiu per les prestacions de serveis de l'escola infantil pública i altres serveis educatius de 0 a 3 anys.