CAMPUS MULTIESPORTIU 2023

28-Juny-2023

Activitat dirigida a majors de 12 anys.

INSCRIPCIÓ: fins el dia 14 de juliola l’Ajuntament. S’ha d’entregar la següent documentació:

  • Full d’inscripció emplenat i signat

  • Autorització de sortida / fotogràfica emplenada i signada (si escau)

  • Justificant d’ingrés de la quota corresponent al servei inscrit*

  • Fotocòpia de la targeta sanitària de la persona inscrita.

  • Fotocòpia del DNI de la persona signant

Preus:

  • 15 € per dia

  • 60 € per setmana

  • 105 € dues setmanes

  • 190 € tot el mes

L’assegurança dels participants ja està inclosa dins les quotes.

*El pagament s’ha de fer mitjançant transferència a un dels següents comptes corrents, cal especificar el NOM de la persona participant.

CAIXABANK       ES93 2100 0167 5102 0000 0696

BANCA MACH   ES67 0061 0012 0702 0016 0186