Concurs oposició per cobrir una plaça d'oficial de la brigada municipal

24-Agost-2020

Heu de tenir en compte que aquesta convocatòria s'ha de publicar també al BOE i que el termini per presentar les sol·licituds, començarà a partir de dita publicació.