CONVOCATÒRIA CREACIÓ DE BORSÍ PER L'ESCOLA D'ESTIU 2021

26-Març-2021

Condicionant la contractació del nombre de monitors al nombre de nins i nines matriculats al'Escola d'Estiu (personal laboral) o altres fins que requereixin monitor/a i director/a, pel procediment de concurs de mèrits.

Podeu trobar les bases que regeixen la convocatòria al document adjunt.