CONVOCATÒRIA D'UNA PLAÇA DE POLICIA LOCAL DE L'AJUNTAMENT DE LLUBÍ MITJANÇANT PROCEDIMENT EXTRAORDINARI DEL DECRET LLEI 1/2007, DE 13 DE GENER.