ENTREVISTA PERSONAL BORSÍ PER L'ESCOLA D'ESTIU 2021

11-Maig-2021

El aspirants admesos que estudien i/o treballen fora de l'illa poden sol·licitar realitzar l'entrevista telemàticament, enviant justificant de matricula o contracte de treball a secretaria@ajllubi.net abans del dimarts 18 de maig.