Fons Estatal d'Inversió Local (pla E-2)

03-Març-2010
Aquests projectes són:

OBRES MENORS:
-Pista de pàdel al Poliesportiu Municipal.
-Reforma al pati i banys de l'Escoleta Municipal.
-Reforma banys i pavimentació al pati del C.P. Duran Estrany.
-Tram clavegueram aigües pluvials.

OBRES MAJORS:
-Millora vestuaris del poliesportiu Municipal.