Informació pública de l'expropiació dels béns afectats pel projecte: "Variant de Llubí"

31-Març-2010