LLISTAT D'ADMESOS CONCURS OPOSICIÓ OFICIAL DE BRIGADA

14-Octubre-2020

La realització de la prova de coneixements de llengua catalana nivell A2 es realitzarà dia 21 d’octubre de 2020 a les 16.00 hores al Casal d’Entitats.