Llistats definitius d'admesos i exclosos als borsins d'educador/a i tècnic/a d'educació infantil

09-Juliol-2020

Vist els decrets de relació provisional d’admesos i exclosos i les reclamacions presentades i segons les disposicions legals vigents, l'Ajuntament de Llubí resol aprovar les següents llistes definitives d’admesos i exclosos i convocar les persones admeses per a la realització de la primera prova.