Llubí recicla bé

10-Febrer-2011
En primer lloc teniu els horaris de recollida del municipi. Recordem que el vidre és la única fracció que es recull al matí.

Al document titulat “com hem de separar els residus?” Trobareu un llistat amb els residus que es poden llançar a cada fracció i els que no.

El tercer i últim, titulat “a on va això?” És un llistat de residus en format diccionari amb els dubtes més freqüents que us serà útil a casa quan genereu un residu poc habitual.

Per a més informació podeu dirigir-vos a l’ajuntament (971522002) o a la mancomunitat del pla (900901014).