Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament d'imposts i altres tributs

23-Agost-2022

Als documents adjunts trobareu les notificacions col·lectives que fan referència a liquidacions i cobrament de l'IBI i determinats tributs de l’Ajuntament de Llubí corresponents a l’exercici de 2022