Obertura del vial entre el carrer B de la Unitat d'Actuació número 2 I la carretera MA-3440- A

19-Novembre-2019