PROCÉS SELECTIU PER COBRIR COM A PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA UNA PLAÇA DE POLICIA LOCAL

19-Novembre-2019

D’acord amb la “resolución del secretario de estado de política territorial y función pública de medidas a adoptar en los centros de trabajo dependientes de la administración general del estado con motivo del covid-19” i amb els criteris d’aquest tribunal de selecció s’ajorna la prova d’aptitud física relacionada amb el procés selectiu per cobrir com a personal funcionari de carrera una plaça de policia local.