Qualificacions prova de desenvolupament procés selectiu per cobrir com a personal funcionari de carrera 1 plaça vacant de la categoria de Policia Local

06-Agost-2020