RESULTATS PROVISIONALS DEL PROCÉS SELECTIU D'OPERARI DE BRIGADA

27-Octubre-2020

Al document adjunt trobareu el llistat de puntuació de la valoració de mèrits. Les persones aspirants disposaran d’un termini de cinc dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà dela publicació de la llista.