SOIB REACTIVA 2023

30-Novembre-2023

SOIB REACTIVA 2023
L'Ajuntament de Llubí ha obtingut una subvenció per a contractat 4 persones
dins el programa "SOIB Reactiva 2023”. A dia d’avui a través del programa del
«SOIB Reactiva 2023» s’han contractar a aquestes 3 persones desocupades, per
un període de 6 mesos.
La convocatòria «SOIB Reactiva 2023» té com objectiu la concessió de
subvencions destinades a finançar projectes que incloguin i fomentin la
contractació de joves i persones en situació de desocupació de llarga durada per
tal que puguin adquirir experiències professional i mantenir les seves
competències professional, a fi de millorar l’ocupabilitat i transitar cap a una
inserció laboral continuada i de qualitat.
«SOIB Reactva 2023» , es un programa promogut pel SOIB,i ha comptat amb el
finançament del Fons Social Europeu (FSE+)
Les persones destinatàries de les contractacions s’han dut a terme en dues
línies, línia 2, -línia adreçada a persones desocupades de 30 anys o més, en
situació de desocupació de llarga durada- i línia 1 va destinat a joves menors de
30 anys desocupats
Les tasques d’aquestes persones es desenvolupen a tres àmbits: manteniment,
reparació i neteja de la via pública i dels edificis municipals; tasques de auxiliar
de biblioteca; i tasques tècnic/a EEI Moixaina.
L’Ajuntament de Llubí es va adherir al programa i, després de tot el procés de
sol·licitud, i la consegüent resolució de concessió de subvenció a favor de
l’Ajuntament per l’import de Línia 1 de 22,346,26 € i Línia 2 24.514,64 €.

Llubí, novembre 2023.