Convocatòries

Notícies

09-Juliol-2020
Llistats definitius d'admesos i exclosos als borsins d'educador/a i tècnic/a d'educació infantil
L'Ajuntament de Llubí resol aprovar les següents llistes definitives d’admesos i exclosos i convocar les persones admeses per a la realització de la primera prova.
07-Juliol-2020
QUALIFICACIONS PROVA APTITUT FÍSICA POLICIA LOCAL
Anunci de les qualificacions del 1er exercici «Prova d’aptitud física». 
22-Juny-2020
CONVOCATÒRIA PROVES FÍSIQUES POLICIA LOCAL
L'Ajuntament de Llubí convoca la primera prova física del procés selectiu Policia Local. La prova serà el dilluns 6 de juliol de 2020 a les 9.30 h al poliesportiu Ses Forques de Porreres.
16-Juny-2020
Convocatòria pública per a la provisió del càrrec de Jutge o Justgessa de Pau
Els requisits exigibles per optar a aquest càrrec i el model de sol·licitud els trobareu als document adjunts.
15-Juny-2020
CONVOCATÒRIA BORSÍ PERSONAL DE NETEJA
Per atendre les necessitats temporals i d'interinitat per sistema de concurs.