CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ D’UNA PLAÇA DE PEÓ D’OBRES COM A PERSONAL LABORAL TEMPORAL

24-Setembre-2012
El termini de presentació d'instàncies finalitza el dia 1 d'octubre a les 19h.